Edunvalvonta

Jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.

 Yhdistyksemme on mukana Jyväskylän vanhusneuvoston toiminnassa. Tällä hetkellä neuvostossa meitä edustaa yhdistyksemme puheenjohtaja Leila Saikkonen.

Piiritasolla edunvalvonnasta vastaa Keski-Suomen Kansallinen Senioripiiri ry , joka on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa KEN:ssa, mikä muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkeläisjärjestöstä. Neuvosto pitää säännöllistä yhteyttä mm. alueen kansanedustajiin.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja Eläkeläisliittojen etujärjestö  EETU ry:n kautta