Edunvalvonta

Jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa. Yhdistyksemme on mukana Jyväskylän vanhusneuvoston toiminnassa. Tällä hetkellä neuvostoa vetää yhdistyksemme puheenjohtaja.

Piiritasolla edunvalvonnasta vastaa Keski-Suomen Kansallinen Senioripiiri ry , joka on jäsenenä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa, mikä muodostuu kuudesta suurimmasta keski-suomalaisesta eläkeläisjärjestöstä. Neuvosto pitää säännöllistä yhteyttä mm. alueen kansanedustajiin.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja Eläkeläisliittojen etujärjestö  EETU ry:n kautta